top of page

TERMS AND CONDITIONS

Scroll naar beneden voor voorwaarden Voetbal Athletes

BODY REINFORCEMENT

 • Body Reinforcement reserves the right to adjust the general terms and conditions below at any time. Participation in a personal training or small group training is entirely at your own risk.

 • Body Reinforcement is entitled to adjust the training schedule and / or the training locations in the meantime without giving any reason.

 • Body Reinforcement is not liable for injuries or other damage that the participants may incur during or as a result of a training. Training advice is at all times without obligation and is followed at your own risk. In addition, Body Reinforcement is not liable for damage to and / or loss of personal belongings due to any cause whatsoever, occurring during or in connection with the activities organized by Body Reinforcement.

 • Payment obligation starts from the moment of signing the contract

 • Payments must be made in advance of participation.

 • All subscriptions are billed in advance every 4 weeks.

 • If the training sessions are continued after the 12 weeks, you automatically extend by 4 weeks.

 • Cancellations of personal training and duo training must be communicated to the relevant trainer at least 24 hours in advance. In case of late cancellation , the training will be considered as followed.

 • When purchasing a 12-week subscription, you are entitled to a one-off holiday compensation of 2 weeks.

 • Duration of a workout is 60 minutes.

AV Speed Academy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Scroll naar boven voor voorwaarden Body Reinforcement

VOETBAL ATHLETES

 • Voetbal Athletes behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande algemene voorwaarden aan te passen. 

 • Voetbal Athletes is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

 • Voetbal Athletes stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

 • Voetbal Athletes stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen/wedstrijden. Voetbal Athletes is tevens niet aansprakelijk voor een al ontstane blessure(s) en/of al aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

 • Trainingsadviezen zijn ten alle tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico gevolgd.

 • Voetbal Athletes is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Speed Academy georganiseerde activiteiten.

 • Betalingsverplichting gaat in vanaf het moment dat de eerste officiële training is gevolgd.

 • Bij abonnementen wordt er elke maand vooraf gefactureerd.

 • Indien de trainingen na de eerste 3 maanden worden voortgezet verlengt u automatisch met 1 maand. Hierna is het abonnement per termijn van 1 maand opzegbaar.

 • Annuleringen van privé training en semi privé trainingen dienen 24 uur van te voren bij de trainer worden doorgegeven. Bij te laat afmelden zal de training als gevolgd worden beschouwd.

 • Bij ziekte of andere afwezigheid beslist afmelden

 • Duur van een training is 60 minuten.

bottom of page