top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

BODY REINFORCEMENT

 • Body Reinforcement behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande algemene voorwaarden aan te passen. Deelname aan een personal training of small group training geschiedt geheel op eigen risico.

 • Body Reinforcement is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

 • Body Reinforcement is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn ten allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is Body Reinforcement niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Body Reinforcement georganiseerde activiteiten.

 • Betalingsverplichting gaat in vanaf het moment van ondertekening van het contract

 • Betalingen dienen vooraf aan deelname voldaan te zijn.

 • Bij alle abonnementen wordt er elke 4 weken vooraf gefactureerd.

 • Indien de trainingen na de 12 weken worden voortgezet verlengt u automatisch met 4 weken. Hierna is het abonnement per termijn van 4 weken opzegbaar.

 • Annuleringen van personal training en duo training dienen minimaal 24 uur van te voren bij de desbetreffende trainer worden doorgegeven. Bij te laat afmelden zal de training als gevolgd worden beschouwd.

 • Bij afname van een abonnement van 12 weken heeft u recht op een eenmalige vakantie compensatie van 2 weken.

 • Duur van een training is 60 minuten.

AV Speed Academy

ALGEMENE VOORWAARDEN

SPEED ACADEMY

 • Speed Academy behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande algemene voorwaarden aan te passen. 

 • Speed Academy is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

 • Speed Academy stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

 • Speed Academy stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen/wedstrijden. De Speed Academy is tevens niet aansprakelijk voor een al ontstane blessure(s) en/of al aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

 • Trainingsadviezen zijn ten alle tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico gevolgd.

 • Speed Academy is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Speed Academy georganiseerde activiteiten.

 • Betalingsverplichting gaat in vanaf het moment dat de eerste officiële training is gevolgd.

 • Bij abonnementen wordt er elke maand vooraf gefactureerd.

 • Indien de trainingen na de eerste 3 maanden worden voortgezet verlengt u automatisch met 1 maand. Hierna is het abonnement per termijn van 1 maand opzegbaar.

 • Annuleringen van privé training en semi privé trainingen dienen 24 uur van te voren bij de trainer worden doorgegeven. Bij te laat afmelden zal de training als gevolgd worden beschouwd.

 • Bij ziekte of andere afwezigheid beslist afmelden

 • Duur van een training is 60 minuten.

bottom of page