top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Body Reinforcement behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande algemene voorwaarden aan te passen. Deelname aan een personal training of small group training geschiedt geheel op eigen risico.

  • Body Reinforcement is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

  • Body Reinforcement is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn ten allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is Body Reinforcement niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Body Reinforcement georganiseerde activiteiten.

  • Betalingsverplichting gaat in vanaf het moment van ondertekening van het contract

  • Betalingen dienen vooraf aan deelname voldaan te zijn.

  • Bij alle abonnementen wordt er elke 4 weken vooraf gefactureerd.

  • Indien de trainingen na de 12 weken worden voortgezet verlengt u automatisch met 4 weken.

  • Annuleringen van personal training en duo training dienen minimaal 24 uur van te voren bij de desbetreffende trainer worden doorgegeven. Bij te laat afmelden zal de training als gevolgd worden beschouwd.

  • Bij afname van een abonnement van 12 weken heeft u recht op een eenmalige vakantie compensatie van 2 weken.

  • Duur van een training is 60 minuten.

bottom of page